מלגאים בעמותה

אם ברצונך להגיש מועמדות להיות מלגאי בעמותה, אנא מלא את הטופס בעמוד זה.
להסבר על תנאים לקבלת מלגה, אנא קראו את התקנון לפני הגשה:

תקנון קרן המלגות – עמותת השועל